Hirsiladon pystytysohje

1.Asettele harkot suoralle alustalle neliön muotoon siten, että kunkin sivun pituudeksi tulee 3,2m harkon keskeltä mitattuna. Tarkista myös ristimitat! Asettele tämän jälkeen etu- ja takasivulle loput kuusi harkkoa tasavälein (80 cm keskeltä keskelle).
2.Aseta alimmat hirret harkkojen päälle siten että C1 on vasemmalla ja D1 oikealla ladon edestä katsottuna. Näiden väliin asetetaaan lattianiskaset 1, 2, 3. Huom! Numeroiden kuuluu olla aina kuvan osoittamassa päässä.
3.A1 on etuseinän alin hirsi ja B1 takaseinän vastaava. Aseta nämä hirret siten, että ne tulevat alempiin hirsiin piirrettyjen viivojen väliin. Tarkista vielä ristimitat!
4.Aseta karapuut koloihinsa nuoli alaspäin V vasemmalle ja O oikealle puolelle ladon edestä katsottuna.
5.Etuseinän lyhyet hirret asetetaan siten että A2, A3... tulevat aina vasemmalle puolelle ja vastaavasti nro 2, 3... aina oikealle puolelle. Karapuissa olevat naulat osuvat hirsissä oleviin reikiin. Ajan mittaan hirret laskeutuvat hieman nurkistansa joten jätä 4 tai 5 ylimmäistä naulaa kummaltakin puolelta lyömättä täysin perille myöhempää säätömahdollisuutta varten.
6.Jatka hirsien asettelua. Ennen oven yläpuolisen hirren asettamista tarkista vatupassilla karapuiden pystysuoruus oviaukon molemmista reunoista ja säädä tarvittaessa. Huomaa kuitenkin että karapuiden tuleekin kallistua eteenpäin seinän mukaan. Karapuiden yläpäät menevät oven yläpuolisessa hirressä oleviin reikiin. Tämän jälkeen alkavat päätyseinät kaveta harjahirttä kohti. Huomaa että kattovasoissa numerointi on hirren kyljessä eikä päässä. Pidä kuitenkin numerot kuvan osoittamassa päässä jolloin joka toinen kattovasa on pitkällä eteenpäin ja jokatoinen vastaavasti taakse.

Lisäohjeita saat tarvittaessa numerosta 040 823 4006.

lato puulato hirsilato puuvaja varasto halkolato vaja liiteri© Hirsiveisto M. Kivijärvi 2012